Förbom Kiinteistöyhtiöt

Asiakkaat kumppaneina

Förbom kiinteistöyhtiöt omistaa, kehittää ja vuokraa toimisto-, liike- ja logistiikkakiinteistöjä. Förbom kiinteistöyhtiöt muokkaa kiinteistöjä tarvittaessa liiketoimintaympäristöiksi, jotka luovat mahdollisuuden asiakkaiden menestykselle. Yhtiö suunnittelee myös uusia liiketiloja. Vahvuutena Förbom kiinteistöyhtiöillä on hyvä paikallistuntemus Turun alueen liiketoimintaympäristöstä. Toiminnassaan Förbom kiinteistöyhtiöt pyrkii luomaan vahvan ja pitkäkestoisen kumppanuussuhteen asiakkaisiinsa ja tarjoamaan asiakkaan liiketoiminnan edellyttämiä ominaisuuksia liikekiinteistöltä. Tärkeänä ominaisuutena kumppanuuden syntymiseen on asiakkaan yksilöllisten tarpeiden toteuttaminen sekä kokonaisvaltainen kiinteistönhallinta, jolloin asiakas pystyy keskittämään voimavaransa oman liiketoiminta-alueensa kehittämiseen.

Kiinteistöjen keskeinen sijainti

Kiinteistöjen määrä on pidetty melko pienenä taataksemme asiakkaalle mahdollisimman laadukkaan palvelun ja sijainnin. Kaikki kohteet ovat sijoittuneet 5km säteelle Turun ydinkeskustasta tärkeisiin solmukohtiin.

Kiinteistöt sijaitsevat Satakunnantien varrella, joka yhdistää Turun ja Raision kaupungit. Satakunnantie on erittäin vilkkaasti liikennöity ja sen ympärillä on useita liiketihentymiä. Kiinteistöjen ympärillä on yksi Turun nopeiten kehittyvistä alueista ja tällä hetkellä alueella palvelee jo mm. IKEA, Bauhaus, Biltema, useita autoliikkeitä, kauppakeskukset Mylly (yksi Suomen suurimmista kauppakeskuksista) sekä Länsikeskus. Tällä hetkellä Satakunnantien kiinteistöissä on asiakkaina mm. Automaa Turku - Ford ja sisustuskauppa RTV.

Etuna paikallistuntemus

Förbom kiinteistöyhtiöiden tärkeänä strategiana voidaan pitää kiinteistöjen sijoittelua alueellista tuntemusta hyväksikäyttäen. Strategiasta saadaan välitöntä hyötyä asiakassuhteen molemmille osapuolille. Tulevaisuudessa yhtiö aikoo panostaa edelleen hyväksi toteamalleen Satakunnantien alueelle uudistamalla olemassaolevia kiinteistö-jään sekä mahdollisesti rakentamalla kokonaan uusia liikekiinteistöjä alueelle.

Yrityksen perustaja - Yrjö Förbom
Yrjö Förbom - Yrityksen perustaja

Palaveri puutorilla
Henkilöstöpalaveri puutorilla

Satakunnantie
Satakunnantie - Tärkeä yhdyskäytävä

Liiketiloja
Liiketiloja vuokrakäytössä vuonna 1999